EGZAMINY – ENGLISH FOR EXAMS

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW CAMBRIDGE – FIRST (FCE) I ADVANCED (CAE)

Certyfikaty Cambridge English First i Advanced sprawdzają znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i C1 (według standardów Rady Europy). Ich posiadanie umożliwia pracę i studia za granicą.

Kurs przygotowujący obejmuje:

Zapoznanie się ze strukturą egzaminu, strategią rozwiązywania testów egzaminacyjnych i systemem oceniania
Doskonalenie poszczególnych umiejętności sprawdzanych podczas egzaminu:

Reading and Use of English – rozumienie tekstu czytanego i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych,
Writing – wypowiedź pisemna,
Listening – rozumienie tekstu czytanego,
Speaking – wypowiedź ustna.

Praktyczne wskazówki dla przystępujących do egzaminu
Regularne rozwiązywanie testów egzaminacyjnych

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU IELTS

Dzięki egzaminowi IELTS możesz studiować, odbyć staż i pracować na całym świecie. Wiele prestiżowych uniwersytetów m.in. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych uznaje IELTS jako wyznacznik znajomości j. angielskiego.

Kurs przygotowujący obejmuje:

Zapoznanie się ze strukturą egzaminu, strategią rozwiązywania testów egzaminacyjnych i systemem oceniania
Doskonalenie poszczególnych umiejętności sprawdzanych podczas egzaminu:

Listening – rozumienie tekstu słuchanego,
Reading – rozumienie tekstu czytanego,
Writing – pisanie,
Speaking – wypowiedź ustna.

Praktyczne wskazówki dla przystępujących do egzaminu
Regularne rozwiązywanie testów egzaminacyjnych

PRZYGOTOWANIE DO MATURY

Kurs przygotowujący do matury podstawowej i rozszerzonej obejmuje:

Zapoznanie się ze strukturą egzaminu i systemem oceniania Nowej Matury
Zapoznanie się z zakresem wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym
Doskonalenie poszczególnych umiejętności sprawdzanych podczas egzaminu:

rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstów pisanych,
znajomość środków językowych,
wypowiedź pisemna,

Regularne rozwiązywanie przykładowych zestawów egzaminacyjnych
Praktyczne wskazówki dla przystępujących do egzaminu

CENNIK

Indywidualnie

130 zł

60 minut

ZAPISZ SIĘ
2 osoby

90 zł/osoba

60 minut

ZAPISZ SIĘ
3 osoby

75 zł/osoba

60 minut

ZAPISZ SIĘ
 

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I POBIERZ DARMOWY PREZENT – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY JAKICH MUSISZ UNIKAĆ W ANGIELSKIM